MSB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 tăng 12%

08-04-2020 08:35:00+07:00
08/04/2020 08:35 0
  •  

MSB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 tăng 12% 

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (OTC: MSB) kỳ vọng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2019.

 

* IROnline: Giải pháp xây dựng trang web quan hệ cổ đông nhanh chóng và hiệu quả

 

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của MSB
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2019 của MSB

Trong bối cảnh năm 2020 có nhiều thách thức và biến động khó lường, MSB đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1,439 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2019.

Theo đó, MSB dự kiến tổng dư nợ tín dụng đạt 81,500 tỷ đồng, tăng 20% và huy động đạt 99,000 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, MSB cho biết tổng dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ. Tăng trưởng tín dụng thực tế phụ thuộc vào phê duyệt của NHNN. Huy động vốn bao gồm huy động tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá.

Về tổng tài sản, MSB dự kiến đạt 170,000 tỷ đồng, tăng 8% và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Năm 2019, lợi nhuận trước và sau thuế của MSB tăng 22% và 20% so với năm 2017, đạt gần 1,288 tỷ đồng và gần 1,044 tỷ đồng. 

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang