PEN lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý 1

23-04-2020 09:12:16+07:00
23/04/2020 09:12 0
  •  

PEN lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý 1

Doanh thu giảm mạnh khiến CTCP Xây lắp III Petrolimex (HNX: PEN) lỗ hơn 6 tỷ đồng sau quý đầu tiên.

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PEN giảm 74% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ còn hơn 25 tỷ đồng. Đồng thời, giá vốn hàng bán cũng giảm 73% (24 tỷ đồng), khiến lợi nhuận gộp của PEN giảm 87% so với quý 1/2019, còn hơn 1 tỷ đồng. Chính vì thế, biên lãi gộp đã giảm từ 9% xuống còn 4%.

Theo giải trình của PEN, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty, khiến việc tham gia đấu thầu gặp nhiều trở ngại, Công ty không đàm phán ký kết được hợp đồng mới. Các công trình đang thi công dở dang chưa được chủ đầu tư nghiệm thu khiến doanh thu sụt giảm mạnh.

Hơn nữa, trong quý 1/2019, công ty có lợi nhuận từ công trình thi công tại Myanmar, nhưng việc giải tán ban quản lý dự án công trình Myanmar, điều động cán bộ công nhận từ nước ngoài về vào đầu năm 2020 đã làm phát sinh gần 5 tỷ đồng, tăng cao 70% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm trong khi chi phí tăng cao khiến PEN lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý 1. Khoản lỗ trong quý 1 khiến PEN ghi nhận lỗ lũy kế tại ngày 31/03/2020 gần 3 tỷ đồng.

Tại ngày 31/03/2020, tổng tài sản của PEN giảm 10% so với đầu năm, còn gần 306 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 49% (14 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15% (145 tỷ đồng).

Nợ phải trả của PEN cũng giảm 11% so với đầu năm, còn chiếm gần 230 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn giảm 19% (92 tỷ đồng) và dư nợ vay dài hạn tăng 10% (16 tỷ đồng).

Hiện, cổ phiếu PEN đang được giao dịch tại mức giá 5,100 đồng/cp (ngày 22/04), giảm gần 18% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang