PHR ước lãi trước thuế công ty mẹ quý 1 cao gấp hơn 2.5 lần cùng kỳ

07-04-2020 14:45:05+07:00
07/04/2020 14:45 0
  •  

PHR ước lãi trước thuế công ty mẹ quý 1 cao gấp hơn 2.5 lần cùng kỳ

HĐQT CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và phương hướng quý 2/2020 tại Công ty mẹ.

Theo báo cáo, sản lượng cao su khai thác và thu mua của PHR lần lượt đạt 1,024 tấn và 1,238 tấn, giảm 39% và 34% so với quý 1/2019, thực hiện được gần 9% và 8% kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh đó, sản lượng cao su tiêu thụ quý 1 của PHR đạt 4,913 tấn, giảm 26% cùng kỳ năm trước và thực hiện 12% kế hoạch năm. Với giá bán cao su bình quân đạt gần 35 triệu đồng/tấn, tăng 8% cùng kỳ và đạt 7% kế hoạch năm.

Theo đó, PHR ghi nhận tổng doanh thu công ty mẹ đạt gần 335 tỷ đồng, tăng 18% quý 1/2019 và thực hiện được 14% kế hoạch năm.

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt gần 173 tỷ đồng, cao gấp hơn 2.5 lần quý 1/2019 và thực hiện 15% kế hoạch năm.

PHR cũng đưa ra kế hoạch cho quý 2/2020 với một số chỉ tiêu bao gồm sản lượng cao su khai thác dự kiến đạt 2,277 tấn (20% kế hoạch năm) và sản lượng thu mua dự kiến đạt 2,250 tấn (14% kế hoạch năm)

PHR dự kiến sản lượng cao su tiêu thụ trong quý 2 đạt 3,620 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 9% kế hoạch) với giá bán bình quân ở mức 32 triệu đồng/tấn.

Mặc dù so với quý 1, PHR đang đề ra kế hoạch sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân thấp hơn, nhưng tổng doanh thu công ty mẹ được PHR dự kiến đạt 480 tỷ đồng (tỷ lệ 20%) cao hơn quý 1 là 145 tỷ đồng, với doanh thu kinh doanh cao su là 116 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng theo đó dự kiến cao hơn quý 1 là 178 tỷ đồng, ở mức 350 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch năm.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, PHR đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2,460 tỷ đồng tăng 52% và lãi trước thuế công ty mẹ đạt 1,148 tỷ đồng, gấp 2 lần thực hiện 2019.

HĐQT PHR cũng cho biết sẽ giao Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án cho từng kịch bản cụ thể ứng phó với đại dịch Covid-19 và làm việc với CTCP Khu CN Nam Tân Uyên và Công ty VSIP về tiến độ chi trả tiền hỗ trợ đền bù để PHR hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. HĐQT cũng sẽ giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty củng cố, tái cơ cấu toàn diện các dự án mà PHR đã đầu tư, đặc biệt là CTCP Cao su Trường Phát và Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa- Kampong Thom.

Ngoài ra, HĐQT PHR cũng thông qua chủ trương trình Tập đoàn Cao su Việt Nam giao cho PHR làm nhà đầu tư 2 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hội Nghĩa và Bình Mỹ, đồng thời thống nhất chủ trương tham gia góp vốn đầu tư và kinh doanh các ngành nghề phục vụ cho các khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ như: Cấp điện, nước, hạ tầng viễn thông, xử lý chất thải, cây xanh...

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang