PLP: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

01-04-2020 15:44:00+07:00
01/04/2020 15:44 0
  •  

PLP: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã CK: PLP) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200401_20200401 - PLP - TB huy NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang