POW: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

03-04-2020 17:01:00+07:00
03/04/2020 17:01 0
  •  

POW: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200403_20200403 - POW - CV vv gia han thoi gian to chuc DHCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang