PVY thua lỗ quý thứ 15 liên tiếp

16-04-2020 14:49:30+07:00
16/04/2020 14:49 3
  •  

PVY thua lỗ quý thứ 15 liên tiếp

CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCoM: PVY) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu gần 45 tỷ đồng, giảm 47% so cùng kỳ. Với việc kinh doanh dưới giá vốn, PVY tiếp tục lỗ quý thứ 15 liên tiếp.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của PVY. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2020 của PVY

Hoạt động chính của PVY là đóng mới, hoán cải các loại giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí, tàu thủy, phương tiện nổi và các thiết bị liên quan. Phía PVY cho biết trong quý 1/2020, do dịch Covid-19 nên các hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác chiếm tỷ trọng 50% tổng doanh thu và kết quả hoạt động của PVY.

PVY ghi nhận doanh thu quý 1/2020 gần 45 tỷ đồng, giảm 47% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu chiếm 22.4 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi chiếm 22.5 tỷ đồng.

Cộng với việc vẫn phải trả khoản chi phí lãi vay gần 13 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 4 tỷ đồng, PVY báo lỗ quý 1/2020 hơn 26 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 15 tỷ đồng). Đây là quý thứ 15 liên tiếp Công ty này thua lỗ (bắt đầu từ quý 3/2016).

Kết quả kinh doanh của PVY từ 2016-2019. Đvt: Triệu đồng

Tại thời điểm 31/3/2020, PVY có tổng tài sản hơn 743 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với hồi đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của PVY đang ở mức 73.5 tỷ đồng, tăng 69%; giá trị hàng tồn kho 72.9 tỷ đồng, giảm 12%.

Nợ phải trả của PVY thể hiện hơn 962 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 339 tỷ đồng, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm hơn 274 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang