PXS: Xác nhận giải trình của Deloitte về một số nội dung trên BCTC năm 2019 đã kiểm toán

14-04-2020 10:06:00+07:00
14/04/2020 10:06 0
  •  

PXS: Xác nhận giải trình của Deloitte về một số nội dung trên BCTC năm 2019 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thông báo xác nhận giải trình của Deloitte về một số nội dung trên BCTC năm 2019 đã kiểm toán như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200414_20200414 - PXS - Xác nhận của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về giải trình BCTC của công ty.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang