QBS đặt mục tiêu thoát lỗ trong năm 2020

11-04-2020 10:28:00+07:00
11/04/2020 10:28 0
  •  

QBS đặt mục tiêu thoát lỗ trong năm 2020 

Ban lãnh đạo CTCP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (HOSE: QBS) đặt kế hoạch năm 2020 mang về 1,000 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 30% so với năm 2019; lãi sau thuế ước đạt 20 tỷ đồng.

Mảng phân bón vẫn đang là mảng kinh doanh chủ chốt, chiếm phần lớn doanh thu của QBS. Ban lãnh đạo Công ty định hướng tiếp tục duy trì các khách hàng hiện tại và tìm kiếm mở rộng xuất khẩu phân bón ra thị trường quốc tế trong năm 2020. Doanh thu kế hoạch năm 2020 vào mức 1,000 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019. Lãi sau thuế ước đạt 20 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của QBS
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của QBS

Kết thúc năm 2019, QBS đạt doanh thu thuần 1,431 tỷ đồng, giảm 34.6% so với năm trước. Công ty lỗ ròng hơn 174 tỷ đồng.

Chi phí tài chính thể hiện chênh lệch tăng gần 191 tỷ đồng, do trong năm 2019 Công ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào CTCP Dap-Vinachem (UPCoM: DDV), CTCP Transworld QBV ICD, CTCP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ. Cùng với đó là giao dịch giảm giá cổ phiếu CTCP Xuất Nhập khẩu Cát Long cũng như lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

*Xuất nhập khẩu Quảng Bình muốn thoái hết vốn tại DDV

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của QBS dự kiến diễn ra vào ngày 20/04. Ban lãnh đạo sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc thoái hết vốn tại CTCP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ nhằm cơ cấu lại danh mục tài sản, đảm bảo khả năng thanh toán.

Được biết, tổng số vốn góp của QBS là 432 tỷ đồng, chiếm 98.6% vốn điều lệ công ty con. Việc thoái vốn dự kiến thực hiện trong năm 2020.

*QBS đầu tư 432 tỷ đồng thành lập Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ

Đại hội cũng sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2021, do ông Nguyễn Hoàng Lâm và ông Nguyễn Mạnh Tuấn đã từ nhiệm.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang