Sài Gòn 3 Capital muốn sở hữu 51% cổ phần của Bông Bạch Tuyết

14-04-2020 16:33:17+07:00
14/04/2020 16:33 0
  •  

Sài Gòn 3 Capital muốn sở hữu 51% cổ phần của Bông Bạch Tuyết

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT) dự kiến lợi nhuận sẽ sụt giảm, đồng thời lên phương án chào bán riêng lẻ 4 triệu cp để tăng vốn điều lệ. Trong đó, có tờ trình về việc chấp thuận cho nhóm Sài Gòn 3 Capital và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết của BBT mà không phải chào mua công khai.

Bước sang năm 2020, BBT xác định những khó khăn do ảnh hưởng nhất định của đại dịch Viêm phổi cấp Covid-19 và sự khủng hoảng nghiêm trọng của nền kinh tế trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. BBT dự kiến trong năm 2020, áp lực doanh số ngày cao cùng biến động của nền kinh tế và áp lực cạnh tranh từ thị trường sẽ ngày càng khốc liệt sẽ tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Theo đó, BBT thống nhất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu hàng hóa-dịch vụ (chưa VAT) dự kiến ở mức 140.69 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2019.

Tuy nhiên, BBT chỉ kỳ vọng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 19 tỷ đồng và 15.2 tỷ đồng, cùng giảm 13% so với thực hiện năm 2019.

Tại đại hội lần này, HĐQT BBT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ năm 2020 của BBT.

Theo phương án, BBT sẽ dự kiến chào bán tổng 4 triệu cp bao gồm 2.8 triệu cp cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (Sài Gòn 3 Capital) và 1.2 triệu cp cho CTCP Dệt may Gia Định, với giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/cp.

Nếu chào bán riêng lẻ thành công, BBT sẽ tăng vốn điều lệ từ 68.4 tỷ đồng lên 108.4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt này dự kiến là 40 tỷ đồng, sẽ được bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Ngày 16/03/2020 trước đó, HĐQT BBT đã nhận được văn bản của Sài Gòn 3 Capital về việc đề nghị HĐQT BBT trình ĐHĐCĐ BBT thông qua việc chấp thuận cho nhóm Sài Gòn 3 Capital và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết của BBT mà không phải chào mua công khai.

HĐQT của BBT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua đề nghị của Sài Gòn 3 Capital.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang