Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của NAF tăng thêm 24 tỷ đồng

11-04-2020 08:52:21+07:00
11/04/2020 08:52 0
  •  

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của NAF tăng thêm 24 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ của CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) sau kiểm toán đã tăng thêm 24 tỷ đồng, gấp 2 lần so với trước khi kiểm toán.

Kết quả kinh doanh riêng năm 2019 của NAF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2019 của NAF

Theo NAF, khoản chênh lệch này chủ yếu do tăng doanh thu hoạt động tài chính từ công ty con với 25.7 tỷ đồng.

NAF cũng cho rằng, việc điều chỉnh này chỉ làm tăng lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty mẹ và không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 vì đây là giao dịch nội bộ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của NAF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019

Trong khi đó, theo số liệu so sánh giữa báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của NAF, lãi ròng của Công ty đã giảm 1 tỷ đồng so với trước khi kiểm toán do giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng thêm 300 triệu đồng, đồng thời chi phí tài chính tăng thêm 1 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, NAF ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1,042 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước do năm nay nhà máy sản xuất tại Long An đã vận hành ổn định, đồng thời Công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm giá trị gia tăng là hoa quả tươi. Theo đó, lãi ròng của NAF đạt 48 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2018.

Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019, mặc dù doanh thu thuần của NAF đạt hơn 842 tỷ đồng, gấp 2.5 lần năm 2018, nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ giảm 68%, còn 43 tỷ đồng chủ yếu là do doanh thu tài chính của Công ty mẹ giảm 79% so với năm 2018 vì năm 2018, Công ty mẹ nhận được thông báo chia cổ tức từ công ty con gần 141 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang