SGC lấy ý kiến cổ đông bổ sung sản phẩm kinh doanh

09-04-2020 14:34:55+07:00
09/04/2020 14:34 0
  •  

SGC lấy ý kiến cổ đông bổ sung sản phẩm kinh doanh

Ngày 08/04, HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) thông qua quyết định tổ chức ĐHĐCĐ theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, dự kiến diễn ra trong tháng 5/2020.

Ban lãnh đạo SGC quyết định sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2020 để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm bổ sung ngành nghề kinh doanh (bổ sung sản phẩm gạo mầm) và một số vấn đề khác.Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự diễn ra trong tháng 5/2020.

Mặt khác, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SGC dự kiến diễn ra vào ngày 24/04. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HĐQT SGC đã quyết định gia hạn thời gian họp so với dự kiến, chậm nhất vào ngày 30/06.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang