logo

SZE lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ nếu có dưới 20 người tham dự

08-04-2020 18:17:14+07:00
08/04/2020 18:17 0
  •  

SZE lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ nếu có dưới 20 người tham dự

HĐQT CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) vừa thông qua Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 theo 2 phương án. 

 

* IROnline: Giải pháp xây dựng trang web quan hệ cổ đông nhanh chóng và hiệu quả

Cụ thể, để đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng chỉ thị thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, HĐQT SZE đã thống nhất 2 phương án như sau.

 

Phương án 1 là vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 - ngày 10/04/2020, cổ đông đến tham dự trên 20 người thì SZE sẽ hoãn không tổ chức Đại hội.

Còn theo phương án 2, nếu cổ đông đến tham dự từ 20 người trở xuống, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 vào ngày 10/04/2020 theo kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2019, cổ đông Nhà nước là Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp đang nắm giữ 64.04% vốn tại SZE, tương ứng nắm hơn 19 triệu cp và cá nhân đang nắm giữ hơn gần 7 triệu cp SZE (tỷ lệ 22%).

Cơ cấu cổ đông của SZE tính đến ngày 31/12/2019
 
Nguồn: BCTC thường niên 2019 của SZE

Hiện tại, trong danh sách HĐQT của SZE bao gồm ông Bạch Văn Hiển - Chủ tịch HĐQT và 6 thành viên HĐQT. Ngoài ra, trong Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên. Vậy thì tính riêng trong HĐQT và Ban kiểm soát đã có tới 10 người. 

Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số phiếu có quyền biểu quyết. Với việc cổ đông Nhà nước nắm giữ tới hơn 64% vốn thì khả năng cao Đại hội sẽ được tổ chức vì chỉ cần người đại diện cổ đông lớn này là đảm bảo số phiếu cổ quyền biểu quyết tối thiểu.

Như vậy, nếu chỉ có sự tham gia của HĐQT, Ban kiểm soát và 1 đại diện cổ đông Nhà nước (64.04%), SZE hoàn toàn có khả năng tổ chức ĐHĐCĐ theo phương án 2.

Minh Hồng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang