Tách, gộp cổ phiếu liệu có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu?

04-04-2020 20:15:00+07:00
04/04/2020 20:15 5
 •  

Tách, gộp cổ phiếu liệu có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu?

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư rất quan tâm đến nghiệp vụ tách, gộp cổ phiếu. Việc tách, gộp cổ phiếu thường được quy định trong điều lệ công ty và do Đại hội cổ đông quyết định, nhưng trong thực tế thường thì ĐHCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành việc tách hoặc gộp cổ phiếu.

Tách cổ phiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào?

 • Giảm mệnh giá cổ phiếu
 • Thay đổi vốn điều lệ của Công ty
 • Giảm số lượng cổ đông
 • Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tách và gộp cổ phiếu là việc làm tăng hoặc giảm số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ, vốn cổ phần hay toàn bộ giá trị thị trường tại thời điểm tách hoặc gộp cổ phiếu.


Tách cổ phiếu sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ tách, do đó giá cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ giảm tương ứng và giao dịch được thực hiện dễ dàng hơn.

 Việc tách cổ phiếu thường được thực hiện khi giá cổ phiếu trên thị trường tăng quá cao làm cho các giao dịch sẽ khó thực hiện và điều này sẽ làm giảm tính thanh khoản của cổ phiếu.

Vì vậy, khi giá cổ phiếu tăng cao trên thị trường thì việc tách cổ phiếu là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu, đồng thời sau khi tách giá cổ phiếu thường có xu hướng tăng lên. Mặt khác, sau khi tách cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được giao dịch trên thị trường tăng lên có thể làm tăng số lượng cổ đông của công ty, qua đó góp phần làm hạn chế khả năng công ty bị thâu tóm.

Ngược lại, trường hợp gộp cổ phiếu sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, mệnh giá cổ phiếu tăng lên và giá thị trường của cổ phiếu cũng tăng lên tương ứng với tỷ lệ gộp cổ phiếu.

1 Công ty A có 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mệnh giá 10,000 đồng/cp (tổng giá trị niêm yết là 10 tỷ đồng) và giá thị trường tại thời điểm hiện tại là 100,000 đồng/cổ phiếu. Nếu Công ty tiến hành tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2, giá thị trường của cổ phiếu mới sẽ dao động ở mức bao nhiêu?

 • 200,000
 • 50,000
 • 150,000
 • 100,000

Khi Công ty A tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2, nghĩa là người sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới, khi đó tổng số cổ phiếu mới của công ty sẽ là 2 triệu cổ phiếu mệnh giá 5,000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết vẫn là 10 tỷ đồng. Lúc này giá thị trường của cổ phiếu A sẽ giảm theo tỷ lệ 1:2 và giảm giá dao động xuống quanh mức 50,000 đồng/cp.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có bao nhiêu doanh nghiệp đã thực hiện việc gộp cổ phiếu?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Cho đến nay, trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa  xảy ra trường hợp gộp cổ phiếu.

Trạng Chứng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang