Thị trường phái sinh tháng 3/2020: Thanh khoản hợp đồng tương lai VN30 tiếp tục tăng

07-04-2020 10:28:22+07:00
07/04/2020 10:28 3
  •  

Thị trường phái sinh tháng 3/2020: Thanh khoản hợp đồng tương lai VN30 tiếp tục tăng

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 3/2020, thanh khoản trên thị trường tiếp tục tăng so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 173,827 hợp đồng/phiên, tăng gần 30% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất hơn 232 ngàn hợp đồng vào ngày 13/03/2020, tăng 13.4% so với mức cao nhất của tháng trước.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 2/2020
Nguồn: HNX

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 11.72% so với tháng 2/2020 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3, OI đạt 19,098 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 25,014 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 04/03/2020, tăng 20.2% so với mức OI cao nhất trong tháng 2/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP), tháng 3/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng 1.42% so với tháng trước, chiếm 87.82% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Còn tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 11.49% toàn thị trường, trong khi tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1.03%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2020 giảm so với tháng trước, đạt 52,112 hợp đồng, chiếm 0.68% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 2/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 102,773 tài khoản, tăng 5.49% so với tháng trước.

Tố Diệp

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang