Tự doanh lỗ nặng, BSI lỗ hơn 60 tỷ đồng trong quý 1

23-04-2020 11:05:52+07:00
23/04/2020 11:05 1
  •  

Tự doanh lỗ nặng, BSI lỗ hơn 60 tỷ đồng trong quý 1

Theo BCTC quý 1/2020, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) ghi nhận lỗ ròng gần 61 tỷ đồng chủ do tự doanh chịu lỗ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của BSI
Nguồn: BCTC quý 1 của BSI

Khép lại quý đầu năm, BSI ghi nhận doanh thu hoạt động tăng gần 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 213 tỷ đồng, trong đó tự doanh, môi giới và các khoản cho vay margin đóng góp nguồn thu chính.

Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gần 78% so với cùng kỳ đạt gần 136 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng gần 36% so với cùng đạt gần 31 tỷ đồng. Doanh thu môi giới giảm nhẹ 3%, đạt gần 37 tỷ đồng.

Song, hoạt động tự doanh của Công ty lỗ nặng khi lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lỗ (FVTPL) hơn 205 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, BSI đã cắt lỗ gần 93 tỷ đồng từ cổ phiếu niêm yết, và lỗ từ đánh giá lại các tài sản tài chính gần 102 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ (hơn 45% và 10%), ghi nhận ở mức hơn 12 tỷ đồng và 19 tỷ đồng.

Do tự doanh lỗ nặng và một số chi phí tăng so với cùng kỳ nên BSI ghi nhận lỗ sau thuế gần 61 tỷ đồng thay vì lãi hơn 34 tỷ đồng trong quý 1/2019.

Tính đến 31/03/2020, tổng tài sản của Công ty gần như đi ngang so với đầu năm, đạt hơn 2,411 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ và các tài sản tài chính sẵn sàng để bán chiếm chủ yếu. Nợ phải trả của Công ty ghi nhận hơn 1,097 tỷ đồng, chủ yếu là khoản nợ vay ngắn hạn (522 tỷ đồng) và giao dịch mua bán lại trái phiếu (hơn 542 tỷ đồng).

Tố Diệp

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang