VES: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

09-04-2020 14:08:00+07:00
09/04/2020 14:08 0
  •  

VES: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.VES_2020.4.9_c974dc3_1480v_20200408_1.PDF

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang