VGP: Giải trình nguyên nhân chậm nộp báo cáo tài chính, có ý kiến của Công ty kiểm toán AVA

28-04-2020 09:41:00+07:00
28/04/2020 09:41 0
  •  

VGP: Giải trình nguyên nhân chậm nộp báo cáo tài chính, có ý kiến của Công ty kiểm toán AVA

.

Tài liệu đính kèm:
1.VGP_2020.4.28_75cb20b_CV_giai_trinh_gui_SGDCK_co_y_kien_cua_Cty_kiem_toan_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang