VND: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

01-04-2020 16:30:00+07:00
01/04/2020 16:30 0
  •  

VND: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200401_20200401 - VND - CBTT QD mien nhiem KTT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang