VNDirect báo lãi công ty mẹ hơn 58.5 tỷ đồng, giảm 35% trong quý 1

21-04-2020 15:33:41+07:00
21/04/2020 15:33 2
  •  

VNDirect báo lãi công ty mẹ hơn 58.5 tỷ đồng, giảm 35% trong quý 1

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2020, lãi ròng CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) trong quý giảm 35% so với cùng kỳ, về hơn 58.5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của VNDirect
Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2020 của VND

Trong quý 1, VND báo lãi công ty mẹ hơn 58.5 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

Tự doanh và môi giới là hai mảng ghi nhận sụt giảm trong kỳ. Doanh thu môi giới của VND ghi nhận gần 80 tỷ đồng trong quý 1, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt tự doanh, Công ty ghi nhận lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 125 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm trước. Tuy nhiên, khoản lỗ tài sản tài chính FVTPL lên tới hơn 166 tỷ đồng khiến Công ty báo lỗ tự doanh 41 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 33 tỷ đồng).

Theo giải trình của VND, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường giảm mạnh khiến giá cổ phiếu suy giảm mạnh dẫn đến danh mục đầu tư của Công ty bị tác động lớn. Với việc trích lập dự phòng đã ảnh hưởng lớn đến chi phí phát sinh trong kỳ dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.

Trong kỳ, chi phí tài chính của VND cũng tăng hơn 16% lên mức 109 tỷ đồng.

VND trích lập dự phòng thêm hơn 81 tỷ đồng với tài sản tài chính trong quý 1/2020. Nguồn: BCTC quý công ty mẹ quý 1/2020 của VND

Tuy vậy, không phải khoản thu nào của VND cũng sụt giảm trong quý 1. Lãi từ các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tăng 76% lên gần 105 tỷ đồng. Mảng cho vay margin cũng ghi nhận tăng trưởng với lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 9% lên 95 tỷ đồng.

Tổng tài sản của VND tới cuối quý 1/2020 ở mức hơn 11,322 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản mục tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn của Công ty lên tới hơn 6,228 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với đầu năm, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Dư nợ cho vay của Công ty giảm 24% so với đầu năm, ở mức hơn 2,185 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm hơn 70% cơ cấu nguồn vốn của Công ty, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang