VNM ETF tiếp tục bị rút vốn hơn 3 triệu USD

01-04-2020 09:00:00+07:00
01/04/2020 09:00 1
  •  

VNM ETF tiếp tục bị rút vốn hơn 3 triệu USD

Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bị rút vốn tuần thứ năm liên tiếp. Số tiền bị rút ra khỏi Quỹ trong tuần giao dịch 23-27/03/2020 đạt 3.17 triệu USD.

Theo IndexUniverse, số vốn bị rút ra trong tuần 23-27/03/2020 đạt 3.17 triệu USD. Theo đó, tổng lượng vốn VNM ETF từ đầu năm 2020 bị rút ra là 28.11 triệu USD

Xu hướng dòng vốn tại VNMETF từ ngày 23-27/03/2020
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2020 đến ngày 27/03/2020

Tại ngày 27/03/2020, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF đạt 269.3 triệu USD, tăng 14 triệu USD so với thời điểm 23/03. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ nhích lên nhẹ, lần lượt thể hiện 10.69 USD/ccq và 10.52 USD/ccq.

Dựa trên số liệu của CNNMoney, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã giảm 34.15% kể từ đầu năm 2020. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 30/03 là 25.2 triệu ccq.

Diễn biến VNM ETF từ ngày 25-31/03/2020

* VNM ETF bán ròng trong tuần cuối tháng 3

Xuân Nghĩa

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang