logo

VNM ETF vẫn miệt mài bán cổ phiếu

21-04-2020 13:30:00+07:00
21/04/2020 13:30 0
  •  

VNM ETF vẫn miệt mài bán cổ phiếu

Vaneck Vectors ETF (VNM ETF) tiếp tục bán ra cổ phiếu Việt Nam từ ngày 13-17/4/2020.

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF từ ngày 13-17/4/2020

Tính đến ngày 17/4/2020, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM ETF thể hiện 68.38%, nhích nhẹ so với mức 67.36% tại ngày 9/4.

Tất cả các mã Việt Nam đều bị thoái bớt. Xét theo số lượng cổ phiếu, POW bị bán nhiều nhất với hơn 570,000 cp, các mã còn lại bị bán ra dưới 500,000 cp.

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 17/4/2020

Tại ngày 20/4/2020, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF đạt 300.5 triệu USD, giảm 0.9 triệu USD so với thời điểm 13/4. Giá trị tài sản ròng và giá chứng chỉ quỹ tiếp tục nhích lên mức giá 12.44 USD/ccq và 12.16 USD/ccq.

* VNM ETF tiếp tục bán ròng những ngày đầu tháng 4

Xuân Nghĩa

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang