ATA: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) không thành công

05-05-2020 17:56:00+07:00
05/05/2020 17:56 0
  •  

ATA: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) không thành công

.

Tài liệu đính kèm:
1.ATA_2020.5.5_0aed760_DHDCDTN_20_lan_2_bat_thanh.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang