ATA: Công bố về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 1 không thành công

04-05-2020 10:48:00+07:00
04/05/2020 10:48 0
  •  

ATA: Công bố về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 1 không thành công

.

Tài liệu đính kèm:
1.ATA_2020.5.4_1fb3a41_TB_DHCDTN_2020_lan_1_bat_thanh.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang