BIC: Thông báo công văn của BTC về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của BIC

04-05-2020 15:59:00+07:00
04/05/2020 15:59 0
  •  

BIC: Thông báo công văn của BTC về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo công văn của BTC về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của BIC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200504_20200504 - BIC - BTC.Gia han hop DHDCD thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang