BIC: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

13-05-2020 17:26:00+07:00
13/05/2020 17:26 0
  •  

BIC: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

 Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200513_20200513 - BIC - VV huy ngay dkcc 13.03 vv hop DHCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang