BKC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06-05-2020 08:38:00+07:00
06/05/2020 08:38 0
  •  

BKC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.BKC_2020.5.6_e62d69c_Thong_bao_chot_danh_sach_co_dong_tham_du_hop_DHDCD2020.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang