BSH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

18-05-2020 10:18:00+07:00
18/05/2020 10:18 0
  •  

BSH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSH của CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang