Cao su Hòa Bình đặt kế lãi sau thuế năm 2020 giảm 26%, thoát lỗ nhờ khoản lãi khác

19-05-2020 15:22:09+07:00
19/05/2020 15:22 0
  •  

Cao su Hòa Bình đặt kế lãi sau thuế năm 2020 giảm 26%, thoát lỗ nhờ khoản lãi khác

Con số lợi nhuận kế hoạch năm 2020 của CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC) dự kiến hoàn toàn đến từ khoản lãi khác. Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo lỗ trước thuế 5.5 tỷ đồng. 

HRC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2020 đạt gần 173 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019. Trong đó sản xuất kinh doanh cao su chiếm gần 131 tỷ đồng, doanh thu gia công chiếm hơn 7 tỷ đồng, doanh thu tài chính gần 16 tỷ đồng và doanh thu khác (thanh lý cao su, bồi thường, hỗ trợ khác,…) hơn 19 tỷ đồng.

Hình minh họa: Thanh lý gỗ cao su

Lãi trước thuế và lãi sau thuế ước tính 6 tỷ đồng và 5.7 tỷ đồng, giảm 23% và 26% so với năm 2019. Đáng chú ý là hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo lỗ trước thuế 5.5 tỷ đồng. Con số lãi dự báo thu về là đến từ khoản lãi hoạt động khác gần 12 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu đầu tư vốn năm 2020 của HRC ở mức 68 tỷ đồng, lấy từ vốn chủ sở hữu (29 tỷ đồng) và vốn vay (gần 39 tỷ đồng). Công ty dự kiến dùng gần 31 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, 20 tỷ đồng để trả nợ vay dài hạn ngân hàng và 17 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Về dài hạn, HRC lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam (HOSE: GVR), điều chỉnh quy hoạch chung của huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cơ sở để trình phê duyệt các dự án Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2019, doanh thu của HRC ở mức 161 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước; lãi sau thuế hơn 7.7 tỷ đồng, giảm 3%. Tình hình thời tiết năm vừa qua diễn biến phức tạp, Công ty ra quân khai thác muộn, lao động nghỉ việc nhiều đã ảnh hưởng đến sản lượng kinh doanh.

Kết quả kinh doanh của HRC từ 2016-2019. Đvt: Triệu đồng

Công ty dự kiến dùng 7.4 tỷ trong số lãi sau thuế kể trên để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Cho năm 2020, HRC dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đã bằng 3 tháng lương người lao động, trích quỹ thưởng cho bộ phận quản lý tối đa bằng 1.5 tháng lương người quản lý, phần còn lại để trích quỹ đầu tư phát triển.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HRC dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 29/05. Bên cạnh các nội dung về hoạt động kinh doanh, cổ đông cũng sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022.

*HRC: Lãi ròng quý 1 tăng 35% nhờ vào giá bán mủ cao su tăng

*Doanh nghiệp cao su quý 1: Covid-19 kìm doanh thu, thu nhập khác cứu lợi nhuận

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang