Chính phủ: Tăng vốn điều lệ cho Agribank bằng NSNN tối đa 3,500 tỷ đồng

16-05-2020 09:00:15+07:00
16/05/2020 09:00 0
  •  

Chính phủ: Tăng vốn điều lệ cho Agribank bằng NSNN tối đa 3,500 tỷ đồng

Tại Nghị quyết số 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 ban hành ngày 14/5/2020, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019.

* Bộ Tài chính: Tăng vốn điều lệ cho Agribank và VAMC trong quý 2/2020

Trong Nghị quyết, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoàn thiện tờ trình của Chính phủ về việc tăng vốn điều lệ cho Agribank bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3,500 tỷ đồng.

Trước đó, theo Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính sẽ giám sát gián tiếp trong quý 2/2020, tập trung vào hoạt động đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). 

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang