Công ty chứng khoán nào có dư nợ cho vay lớn nhất?

23-05-2020 20:00:00+07:00
23/05/2020 20:00 0
  •  

Công ty chứng khoán nào có dư nợ cho vay lớn nhất?

Thị trường biến động giảm mạnh trong quý 1/2020 kéo dư nợ cho vay margin của khối công ty chứng khoán (CTCK) giảm đáng kể trong quý 1.

Công ty chứng khoán nào có dư nợ cho vay lớn nhất?

CTCK Mirae Asset Việt Nam (Mirae Asset) bứt phá mạnh với dư nợ cuối quý 1 lên tới 7,174 tỷ đồng, tăng 57% so với thời điểm cuối quý 1/2019.

Công ty nào có dư nợ cho vay tăng?

Xét 20 CTCK có dư nợ cho vay lớn nhất thị trường thì có tới 19 trong số này có dư nợ sụt giảm so với quý liền trước. CTCK Kỹ Thương (TCBS) là Công ty duy nhất có dư nợ cho vay tăng trưởng trong quý 1. Dư nợ margin của Công ty đạt hơn 2,401 tỷ đồng, tăng 35% trong kỳ.

Trong quý 1, tổng doanh thu margin của toàn khối CTCK tăng bao nhiêu % so với cùng kỳ?

  • 12%
  • 18%
  • 25%
  • 31%

Tính chung, doanh thu margin (chủ yếu thể hiện ở lãi từ các khoản cho vay và phải thu) của khối CTCK tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu margin của toàn khối trong quý 1/2020 vào khoảng 1,588 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng nếu so sánh với quý liền trước, tăng trưởng doanh thu của các CTCK lại bị chững lại, giảm nhẹ 1%. Kết quả này hẳn là do dư nợ toàn khối giảm mạnh trong quý 1.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang