Công ty mẹ BCM đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi 63%

13-05-2020 09:11:49+07:00
13/05/2020 09:11 3
  •  

Công ty mẹ BCM đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi 63%

Năm 2020, Công ty mẹ BCM đặt mục tiêu đem về 3,330 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 624 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 45% và 63% so với kết quả năm 2019.

Ngày 11/05/2020, HĐQT của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (UPCoM: BCM) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ với doanh thu 3,330 tỷ đồng, giảm 45% so với kết quả năm 2019. Lãi trước thuế và lãi sau thuế ước đạt 680 tỷ đồng và gần 624 tỷ đồng, lần lượt giảm 65% và 63%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ BCM
Nguồn: BCM

Bên cạnh đó, mức chi trả cổ tức cho năm 2019 dự kiến là 4%/vốn điều lệ.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của BCM dự kiến diễn ra vào ngày 26/06/2020 tới.

*Becamex IDC: Lãi quý 1 giảm 48%, thấp nhất trong 9 quý

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang