CRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

26-05-2020 17:15:00+07:00
26/05/2020 17:15 0
  •  

CRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của  Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (mã CK: CRC) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200526_20200526 - CRC - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang