CT6: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

11-05-2020 13:35:00+07:00
11/05/2020 13:35 0
  •  

CT6: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.CT6_2020.5.11_4fefd72_Giai_trinh_nguyen_nhan_chenh_lech_qua_10_quy_1_nam_2020.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang