CVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13-05-2020 16:45:00+07:00
13/05/2020 16:45 0
  •  

CVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVC của CTCP Cơ điện Vật tư như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2020 (Công ty sẽ thông báo chính thức sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website của công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang