CVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06-05-2020 11:13:00+07:00
06/05/2020 11:13 0
  •  

CVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.CVC_2020.5.6_1ae36ed_Ngay_dang_ky_cuoi_cung_thuc_hien_quyen_tham_du_dai_hoi_co_dong_2020.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang