CVS: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

15-05-2020 17:18:00+07:00
15/05/2020 17:18 0
  •  

CVS: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200515_20200515-CVS-Bien ban kiem phieu.pdf
20200515_20200515-CVS-Nghi quyet NQ01.2020_Phuong an PHRL_signed.pdf
20200515_20200515-CVS-CBTT Nghi quyet ĐHĐCĐ ve Phuong an phat hanh co phieu rieng le.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang