ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn điều lệ và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020

25-05-2020 15:08:15+07:00
25/05/2020 15:08 0
  •  

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn điều lệ và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020

Sáng ngày 25/05/2020, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Ngoài mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch "phấn đấu" là 613 tỷ đồng, Vietbank còn lên kế hoạch tăng vốn điều lệ và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020.

Năm 2020, trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước cho phép điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, kế hoạch "phấn đấu" của Vietbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, bằng với kết quả đạt được của năm 2019.

Mục tiêu tổng tài sản cho năm 2020 đạt 90,000 tỷ đồng, tăng 30.5% so với năm trước. Tổng huy động vốn đạt 65,000 tỷ đồng, tăng 25.1% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Các tờ trình HĐQT Vietbank trình trong ĐHĐCĐ 2020 đều được thông qua. Phương án tăng vốn điều lệ từ 4,190 tỷ đồng lên 4,819 tỷ đồng, tương đương tăng 15% so với cuối năm 2019 bằng việc phát hành 62.87 triệu cổ phiếu trả tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ được lấy từ lợi nhuận giữ lại của năm 2017-2019 với số tiền gần 629 tỷ đồng.

Vietbank trích sử dụng quỹ khen thưởng 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Đặc biệt, ĐHĐCĐ cũng thông qua Tờ trình Vietbank niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020 khi điều kiện thị trường cho phép.

Tại Đại hội lần này, Vietbank cũng đã bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT và 2 Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới (2021-2025).

Về kết quả kinh doanh 2019, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2018, đạt 114% so với kế hoạch. Tổng tài sản đạt 68,928 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40,919 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước, đạt 93% kế hoạch. Tổng huy động vốn đạt 51,947 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước, đạt 90% kế hoạch năm. 

Năm 2019, Vietbank chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn. Đồng thời, Vietbank cũng là ngân hàng duy nhất trong năm 2019 đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán (UPCoM). 

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang