DPM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29-05-2020 16:19:00+07:00
29/05/2020 16:19 0
  •  

DPM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo  mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200529_20200529 - DPM - Thong bao moi hop DHCD thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang