EBA: Công bố thông tin việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

08-05-2020 17:07:00+07:00
08/05/2020 17:07 0
  •  

EBA: Công bố thông tin việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.EBA_2020.5.8_5124422_Chon_kiem_toan_BCTC_2020cks.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang