EBA: Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2020

08-05-2020 17:05:00+07:00
08/05/2020 17:05 0
  •  

EBA: Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.EBA_2020.5.8_c61118b_Ngay_chot_DS_cuoi_cung_DHCDBT_2020cks.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang