EPH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

13-05-2020 16:50:00+07:00
13/05/2020 16:50 0
  •  

EPH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPH của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 ngày 19/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tầng 4. tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang