EVNGENCO 2 có giá trị cổ phần hóa hơn 46,000 tỷ đồng

20-05-2020 10:50:58+07:00
20/05/2020 10:50 0
  •  

EVNGENCO 2 có giá trị cổ phần hóa hơn 46,000 tỷ đồng

Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2, OTC: PG2) dự kiến sẽ thực hiện chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12/2020.

Ngày 19/05, tại Lễ công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) để cổ phần hoá sau khi có báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là 46,102 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là 26,605 tỷ đồng.

Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là tài sản cố định hình thành từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi có giá trị còn lại là 5.69 tỷ đồng được chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần quản lý, sử dụng để phục vụ tập thể người lao động trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 4, Điều 14 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Theo Vụ trưởng Vụ Năng lượng Ủy ban Đinh Thế Phúc, Ủy ban đã chỉ đạo EVN, EVNGENCO 2 khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, dự kiến phương án cổ phần hoá sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8/2020 và sẽ thực hiện việc chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12/2020.

Về kết quả kinh doanh EVNGENCO 2, năm 2019, doanh thu thuần của EVNGENCO 2 đạt được hơn 27,101 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018, trong khi đó, giá vốn bán hàng chiếm 22,887 tỷ đồng, tăng 29% khiến lợi nhuận gộp giảm 24% so với năm 2018, còn 4,213 tỷ đồng. Biên lãi gộp co lại từ 24% xuống còn 15%.

Dù vậy, EVNGENCO 2 vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng lần lượt là 3,575 tỷ đồng và 1,856 tỷ đồng, tăng 16% và 26% so với năm 2018 nhờ chi phí tài chính giảm 76%, chi phí bán hàng giảm 37% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20%.

Tại ngày 31/12/2019, EVNGENCO 2 có tổng tài sản đạt 53,306 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm 2019 chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền (2,374 tỷ đồng) giảm 28%.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang