GAS: Chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long

29-05-2020 17:28:00+07:00
29/05/2020 17:28 0
  •  

GAS: Chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200529_20200529 - GAS -CBTT chap thuan du thao sua doi, bo sung so 02 HD mua ban khi be Cuu Long.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang