GEG muốn phát hành thêm gần 95 triệu cp trong năm 2020

30-05-2020 10:21:15+07:00
30/05/2020 10:21 6
  •  

GEG muốn phát hành thêm gần 95 triệu cp trong năm 2020

Năm 2020, CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) dự kiến tăng vốn thêm 944 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

HĐQT GEG đề ra kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 1,531 tỷ đồng và 320 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 5% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, GEG cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất năm 2020 đạt 1,013 tỷ đồng và 237 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 7% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế chưa hợp nhất được dự kiến đạt gần 225 tỷ đồng, tăng 4% so với kết quả của năm 2019.

Theo tài liệu, HĐQT GEG sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019. Đồng thời trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cùng với chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Ở phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 8%.

Theo đó, GEG dự kiến phát hành 16.31 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 163.11 tỷ đồng.

Với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, nghĩa là 01 cp được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cp mới).

Theo đó, GEG muốn chào bán thêm 50.97 triệu cp với giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá. Thời gian dự kiến trong năm 2020 và quý 1/2021.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 509.73 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các SPVs triển khai các dự án năng lượng tái tạo của Công ty, đầu tư mua các dự án/nhà máy điện (nếu có) và/hoặc bổ sung cho vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, GEG dự kiến chào bán tối đa 27.12 triệu cp (tương đương với 10% tổng số cổ phần đang lưu hành đã bao gồm cổ phiếu mới phát hành), tương đương 271.18 tỷ đồng theo mệnh giá.

Với cả 3 phương án này, tính chung GEG muốn phát hành tổng cộng 94.4 triệu cp. Nếu thành công, GEG sẽ tăng vốn điều lệ từ 2,039 tỷ đồng lên 2,983 tỷ đồng, tương đương tăng vốn thêm 944 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang