GEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ĐHĐCĐTN 2020

04-05-2020 10:15:00+07:00
04/05/2020 10:15 0
  •  

GEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ĐHĐCĐTN 2020

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ĐHĐCĐTN 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200504_20200429 - GEG - NQ HDQT vv Ngay DKCC chot DS tham du DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang