GEG: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT

14-05-2020 11:24:00+07:00
14/05/2020 11:24 0
  •  

GEG: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT

 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200514_20200514 - GEG - CBTT don tu nhiem TV HDQT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang