GEG: Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn

14-05-2020 17:36:00+07:00
14/05/2020 17:36 0
  •  

GEG: Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200514_20200514 - GEG - CBTT mua trai phieu truoc han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang