Ghế Phó Tổng Giám đốc VietinBank có người mới

28-05-2020 11:27:46+07:00
28/05/2020 11:27 0
  •  

Ghế Phó Tổng Giám đốc VietinBank có người mới

Ông Masahiko Oki đã được bầu làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) thay cho ông Hiroshi Yamaguchi.

Tân Phó Tổng Giám đốc VietinBank Masahiko Oki

Theo Nghị quyết, HĐQT VietinBank đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hiroshi Yamaguchi kể từ ngày 26/05/2020 và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Masahiko Oki kể từ ngày 26/05/2020.

Ngày 23/05/2020 trước đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của MUFG Bank để nhận nhiệm vụ mới cùng với việc MUFG Bank đề xuất Thành viên HĐQT bổ sung.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ đã thông qua bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Ông Masahiko Oki - Cán bộ điều hành và Phó Trưởng Bộ phận kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu MUFG Bank; ông Shiro Honjo - Cán bộ điều hành, Trưởng bộ phận Kế hoạch Ngân hàng thương mại Toàn cầu MUFG Bank giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank và bà Nguyễn Thị Bắc - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TNHH Indovina giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập VietinBank.

Như vậy, ông Masahiko Oki là Thành viên HĐQT VietinBank kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank thay thế cho ông Hiroshi Yamaguchi.

Tại thời điểm 10/01/2020, sau khi nhóm cổ đông lớn IFC (bao gồm IFCIFC Capitalization (Equity) Fund, L.P) không còn là cổ đông lớn của VietinBank, Ngân hàng còn lại 2 cổ đông lớn là MUFG Bank, Ltd, nắm giữ 19.73% vốn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ tỷ lệ 64.46%.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang