GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 3,000 CP

29-05-2020 15:26:00+07:00
29/05/2020 15:26 0
  •  

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 3,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Thị Mai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: GMX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77,810 CP (tỷ lệ 1.46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 45,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74,810 CP (tỷ lệ 1.41%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang