GTA: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

05-05-2020 17:47:00+07:00
05/05/2020 17:47 0
  •  

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200505_20200505 - GTA - Nghi quyet HDQT tra co tuc 2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang